"GOŚĆ NIEDZIELNY"

tygodnik katolicki zał. 1923 w Katowicach z inicjatywy ks. A. Hlonda; osiągnął przed wojną nakład 45 tys. egz.; w latach powojennych narażając się na represje stanął w obronie Ślązaków, którzy podpisali volkslistę; wśród współpracowników byli m.in. Paweł Jasienica i ks. Jan Piwowarczyk; pismo łączy problematykę świecką i religijną, stawiając sobie za cel głoszenie zasad wiary i etyki katolickiej w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej; przykłada dużą wagę do serwisu informacyjnego i rozwoju mutacji diecezjalnych (ob. 12: Bielsko-Biała, Gliwice, Kielce, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Opole, Sandomierz, Tarnów, Warszawa, Wrocław); red. nacz. 1974-2003 ks. Stanisław Tkocz, ob. Marek Gancarczyk; nakład 130 tys. egz. (2003).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama