"JEDNOTA"

miesięcznik religijno-społeczny poświęcony życiu polskich ewangelików i ekumenii, wydawany przez Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP; ukazuje się od 1926; nakład 1200 egz. rozprowadzany w 85% w prenumeracie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama