INTERIA.PL - Portal internetowy

Encyklopedia

  
Szukaj
  KATALOG
#bl
  NAZWISKA
#bl
  MIEJSCOWOŚCI
#bl
  MAPY
#bl
  POLSKA
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

, KBWEwielostronne rokowania na szczeblu rządowym prowadzone przez państwa europejskie (początkowo bez Albanii) oraz USA i Kanadę (z racji przynależności do NATO); rozpoczęło je 1975 spotkanie w Helsinkach (poprzedzone 2-letnimi przygotowaniami); po jego zakończeniu odbywały się co 2 lata tzw. konferencje przeglądowe na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i spotkania przywódców państw; w KBWE uczestniczą wszystkie państwa europejskie, azjatyckie państwa Wspólnoty Niepodległych Państw oraz USA i Kanada, w sumie 53 kraje w 1994; podstawą pracy są zasady sformułowane 1975 w Akcie Końcowym z Helsinek, obejmujące trzy tzw. "koszyki": 1. dziesięć reguł normujących współżycie polityczne (rezygnacja z użycia siły, nienaruszalność granic, niemieszanie się w sprawy wewnętrzne, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz równouprawnienie narodów i ich prawo do samostanowienia); 2. zalecenia dotyczące współpracy gospodarczej, naukowej i w ochronie środowiska; 3. postanowienia w sferze humanitarnej, doskonalenie kontaktów między ludźmi oraz wymiana informacji między państwami i grupami państw; z upływem czasu KBWE - już jako Organizacja BWE (OBWE) - stała się ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa europejskiego.

zobacz również:

Encyklopedię przygotowano przy współpracy z wydawnictwem PINNEX