INTERIA.PL - Portal internetowy

Encyklopedia

  
Szukaj
  KATALOG
#bl
  NAZWISKA
#bl
  MIEJSCOWOŚCI
#bl
  MAPY
#bl
  POLSKA
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


MNOŻNIK INWESTYCYJNY

, kwspółczynnik zastosowany w teorii J.M. Keynesa, określający wpływ, jaki dodatkowe inwestycje wywierają na wzrost dochodu narodowego: inwestycje powodują wzrost dochodów poprzez zwiększenie zysków producentów i wzrost płac wynikający ze wzrostu zatrudnienia; znaczna część tych nowych dochodów przeznaczana jest na dodatkową konsumpcję, co zwiększa popyt, a następnie i podaż dóbr konsumpcyjnych, skłaniając producentów tychże do dalszego zwiększania produkcji, a w konsekwencji także zatrudnienia; to powoduje kolejne - jednak coraz mniejsze - przyrosty dochodów i wydatków konsumpcyjnych, gdyż w miarę nasycania rynku wśród konsumentów rośnie skłonność do oszczędzania. M.i. stanowi ilościowy obraz zjawiska pobudzania wzrostu dochodów i produkcji za pomocą wydatków inwestycyjnych; daje teoretyczne uzasadnienie polityki interwencyjnej państwa.

Encyklopedię przygotowano przy współpracy z wydawnictwem PINNEX