BELLE ÉPOQUE

(franc. = piękna epoka) określenie przełomu XIX i XX w. (lata 1880-1905) w Europie; okres dobrej koniunktury i braku odczuwalnych zagrożeń tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama