BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

założona 1816 wraz z Król. Uniw. w Warszawie; 1818-31 p.n. Biblioteka Publ. Nar., 1831-62 - Biblioteka Rządowa; po powstaniu listopadowym część zbiorów B.U. wywieziono do Rosji (odzyskano je 1921 na mocy traktatu ryskiego); ucierpiała w czasie II woj. świat.; zawiera zbiory rycin z kolekcji St. Augusta Poniatowskiego i S. Kostki Potockiego, stare druki, rossica; ośr. prac badawczych; 4,2 mln jednostek bibliotecznych (1992).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama