BUJNOWSKI Józef

(1910-2001)

poeta; deportowany do ZSRR, następnie żołnierz 2 Korpusu Pol. we Włoszech; od 1945 w W. Brytanii; wykładowca Uniw. Pol. na Obczyźnie; autor zbiorów poezji (Pęknięty tor, Ręce od brzegu, Rzecz o przemijaniu, Lipowy witraż, Odsyłacz w bezsens), esejów i rozpraw.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama