NIERÓWNOŚĆ BERNOULLIEGO

nierówność postaci (1 + a)n ≥ 1 + n a, przy czym: a - oznacza dowolną liczbę większą od -1, zaś n - dowolną liczbę naturalną większą od 0; n.B. znajduje liczne zastosowania przy dowodzeniu twierdzeń z zakresu analizy matematycznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama