SINUSÓW TWIERDZENIE

w trygonometrii płaskiej dla dowolnego trójkąta o bokach a, b, c oraz kątach a, b, g (gdzie kąt a leży naprzeciw boku a itd.) zachodzi równanie: obrazek , gdzie R - promień okręgu opisanego na tym trójkącie; istnieje także odpowiednik t.s. w trygonometrii sferycznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama