APLAZJA

wrodzony brak lub zahamowanie rozwoju tkanki lub narządu, spowodowane czynnikami chorobotwórczymi; np. a. szpiku kostnego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama