ANDRIAMBAHOMANANA i ANDRIAMAHILALA

w wierzeniach malgaskich pierwsze istoty ludzkie; ich stwórca, Duch Nieba, pozwolił pierwszemu z nich po śmierci spędzać część czasu w podziemiach, a część na powierzchni, więc zamienił go w banana, który rodzi się, dojrzewa i obumiera co rok. Jego małżonka chciała mieszkać na księżycu, stąd też rodzi się, dojrzewa i umiera co miesiąc.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama