ARETUZA

w mitologii greckiej nimfa, towarzyszka Diany; zaskoczona w czasie kąpieli przez boga rzeki Alefjos, stara się mu uciec, w czym pomaga jej Diana, zamieniająca A. w wodę, która wsiąka w skały. Według tej opowieści A., znalazłszy się w podziemiach, zostaje przeprowadzona tajnymi korytarzami aż na Sycylię, gdzie wytryska jako źródło krystalicznej wody koło Syrakuz. Alfejos, który także przeniknął skałę, błąkał się w ciemnościach przez tysiące lat, aż w końcu bogowie ulitowali się nad nim pozwolili się mu połączyć z A. Kult A. wiązał się z wrzucaniem do rzeki Alfejos wieńców ofiarnych, które za jakiś czas ponoć pojawiały się na Sycylii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama