Mendel Grzegorz

(1822-84)

czes. zakonnik i przyrodnik. Twórca teorii mendelizmu. Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych na grochu sformułował podstawowe zasady dziedziczenia, określane mianem genetyki mendlowskiej i stanowiące podwaliny genetyki doświadczalnej. Wyniki przeprowadzonych badań opublikował w 1865, jednakże ich znaczenie doceniono dopiero w 35 lat po jego śmierci. Amatorsko zajmował się również meteorologią, prowadził obserwacje nad pszczołami, brał czynny udział w pracach Sekcji Ogrodniczej Morawskiego Towarzystwa Rolniczego. Zob. też: prawa Mendla.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama