Kościół Ewangelicko-Reformowany

(prezbiteriański)

zainicjowany przez szwajcarskich reformatorów U. Zwingliego i J. Kalwina, stąd nazwa kalwinizm, jest odłamem protestantyzmu. Najwięcej wyznawców mieszka w Szwajcarii, Szkocji, Holandii, Niemczech, również w Polsce (ok. 5 tys. wiernych), a przede wszystkim w USA. Charakterystycznym elementem odmiennym od Kościoła katolickiego czy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) jest prostota kultu, np. całkowity brak ozdób w budynku kościoła. Wyznawcy odrzucają realną obecność ciała i krwi Chrystusa w eucharystii, uznają doktrynę predestynacji, wg której Bóg przeznaczył jednych ludzi do zbawienia, drugich na potępienie, dobrymi czynami nie można więc zdobyć łaski, świadczą one jedynie o tym, że osoba jest wybrana. Z tych założeń wynika rygoryzm moralny. Kościół reformowany angażuje się w życie publiczne, polit. i społ., co wynika z tezy, iż Bóg przenika wszystkie dziedziny życia. Wszystkie ważne decyzje Kościoła rozstrzygane są na synodach, w większości skupiających laikat, czyli świeckich członków Kościoła.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama