ferrimagnetyzm

(antyferromagnetyzm nieskompensowany)

zjawisko antyferromagnetyzmu, wktórym momenty magnetyczne uporządkowane antyrównolegle mają różne wartości, co wefekcie prowadzi do istnienia niezerowego wypadkowego momentu magnetycznego (podobnie jak w ferromagnetykach).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama