BOGOTA

Reklama

stolica Kolumbii, miasto w Andach Płn. (Kordyliera Wsch.), na wys. 2640 m; 6,9 mln mieszk. (2004); centrum przemysłowe, handl., nauk. i kult. kraju, siedziba międzynar. koncernów, korporacji i banków; różnorodny przemysł; międzynar. port lotn.; kilka szkół wyższych, w tym 2 uniw., inst. naukowe i badawcze, teatry, biblioteki, muzea (słynne Muzeum Złota). Zał. 1538 przez Hiszpanów jako Santa Fé de Bogoté w pobliżu Zipy - dawnej stol. indiańskiego państwa Czibczów; od 1738 stol. wicekrólestwa Nowej Grenady, 1810 centrum antyhiszpańskiego powstania, od 1813 stol. republiki Cundinamarka, 1819-30 stol. Wielkiej Kolumbii, po jej rozpadzie Nowej Grenady, od 1863 Kolumbii; 1948 miejsce konferencji, na której utworzono Organizację Państw Amerykańskich ( OPA) i zawarto układ o pokojowym rozstrzyganiu sporów między państwami latynoamer. Zabytki z okresu kolonialnego: dwie katedry z XVI w., klasztor Dominikanów z XVI w., kościoły, pałace i gmachy użyteczności publicznej z XVI-XIX w.

Powiązane hasła:

PERU WICEKRÓLESTWO, TUNJA, ORGANIZACJA PAŃSTW AMERYKAŃSKICH, KARTA ORGANIZACJI PAŃSTW AMERYKAŃSKICH, PAKT BOGOTY, TEQUENDAMA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama