CUENCA

Reklama

miasto w płd. Ekwadorze, w kotlinie śródgórskiej Andów, przy Drodze Panamerykańskiej, stol. prowincji Azuay; 306 tys. mieszk. (2005); ośr. przem. włókienniczego, chem., spoż.; uniw. (od 1867). Zał. 1557; ruiny budowli Inków, kościoły z XVI-XVII w., budowle użyteczności publicznej z XVIII w.; muzeum archeologiczne.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama