SAN JOSÉ

stolica Kostaryki, leży w centrum kraju w kotlinie śródgórskiej Meseta Central, na wys. 1160 m; zał. 1755, stolica od 1823; 346 tys. mieszk. (2004); przem. spoż., włókienniczy, skórzany; przez miasto przebiega Droga Transamerykańska; ośr. naukowy i kulturalny; zabytki: katedra, kościoły, pałace.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama