TELL EL-AMARNA

miejscowość w Środk. Egipcie, k. m. Mellawi; w starożytności (zał. 1375 p.n.e.) Achetaton, stol. Egiptu za czasów króla Amenhotepa IV, wyznającego monoteistyczny kult Atona; opuszczone i zniszczone z rozkazu króla Horemheba; podczas prac wykopaliskowych od 1891 odkryto ruiny dawnego miasta, m.in. zespołu pałacowego (malowidła ścienne, posągi, okładziny z płytek fajansowych), resztki monumentalnej bramy, pozostałości wielkiego okręgu świątyni Atona; w płd. części miasta odkryto drugi kompleks składający się ze świątyni i pałacu, resztki rezydencji dworzan i dzielnicy rzemieślników, gdzie w ruinach warsztatu rzeźbiarskiego Totmesa znaleziono m.in. znane popiersie Nefertiti (Nefretete); na wsch. od miasta nekropola z 25 grobami skalnymi (ściany zdobione płaskorzeźbami); cennym znaleziskiem z terenu T.e-A. jest archiwum tabliczek w piśmie klinowym - korespondencja dyplomatyczna władców Egiptu.

Reklama

Powiązane hasła:

EGIPTU STAROŻYTNEGO SZTUKA, ACHETATON, KANANEJSKIE JĘZYKI, EGIPTU ARCHEOLOGIA, NEFRETETE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama