Gliwice

miasto wpd. Polsce wwoj. katowickim, wzach. części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; ok. 220 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa węgla kamiennego ihutnictwa żelaza, zakłady maszynowe, chemiczne ispożywcze; port nad Kanałem Gliwickim. Siedziba Politechniki Śląskiej iinstytutów naukowych. Późnogotycki kościół Wszystkich Świętych

Reklama

z XV w. z wyposażeniem z XVII-XVIII w., zespół klasztoru Redemptorystów z XVII ipocz. XX w., zamek z XIV-XVII w., zespół budynków dawnej huty z XVIII-

-XIXw.; 4 muzea.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama