PIASTOWIE

pierwsza dynastia polska, panująca do 1370; kronika Galla Anonima podaje imiona pięciu pierwszych P.: Chościszko, Piast, Siemowit, Leszek (Lestko), Siemomysł; pierwszym historycznym władcą był Mieszko I (zmarł 992), jego potomkowie zasiadali kolejno na tronie polskim; od śmierci Bolesława Krzywoustego (1138) podział dynastii na kilka linii książąt dzielnicowych; na Mazowszu ostatni jej przedstawiciel, Janusz II, zmarł 1526, na Śląsku, Jerzy Wilhelm - 1675; w XIV w. po ponownym zjednoczeniu królestwa tron objęła linia książąt kujawskich - Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki, ostatni z Piastów na tronie polskim. Terminu "ziemie piastowskie" używa się często jako synonimu ziem rdzennie polskich.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. LITERATURA. OKRES 1939-45, LEWIN BRZESKI, PIOTR WŁOSTOWIC, BOLESŁAW I, RACIBÓRZ, CHRYSTIAN, ŚLĄSK CIESZYŃSKI, POLSKA. HISTORIA. TESTAMENT KRZYWOUSTEGO, JAN CHRYSTIAN, BOLESŁAW V WSTYDLIWY

Podobne hasła:

  • Piastowie, pierwsza dynastia panująca...
  • piasta, wymienić piastę w kole,...
  • PIAST, Polskie Stronnictwo Ludowe...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama