Reklama

HANSEN

Hans Christian (1906-60)

polityk duński; od 1936 deputowany do parlamentu z ramienia socjaldemokracji; podczas wojny uczestnik ruchu oporu; 1939-41 i 1945-53 sekretarz Partii Socjaldemokratycznej; od 1955 jej przewodniczący; równocześnie kilkakrotnie minister, a 1955-60 także premier.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama