RADZIWIŁŁ

Krzysztof, książę (1585-1640)

Reklama

syn Krzysztofa Mikołaja zw. Piorunem, wojewoda wileński, hetman wielki litewski (od 1635); walczył ze Szwedami w Inflantach, zawierając rozejm wbrew woli Zygmunta III Wazy (odtąd w konflikcie z królem, 1624 i 25 uniemożliwił uchwalenie podatków na wojsko); w wojnie z Moskwą dowodził 1633 odsieczą Smoleńska, przyczyniając się do poddania armii ros.; w opozycji do Zygmunta III Wazy, popierał po jego śmierci kandydaturę Władysława; rozbudował w Kiejdanach kalwiński ośr. religijno-kulturalny.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama