"LIST 59"

datowany 5 XII 1975 list intelektualistów pol. do władz państwowych w związku z projektowanymi zmianami w Konstytucji (m.in. wprowadzenie jako zasady konstytucyjnej przyjaźni z ZSRR oraz kierowniczej roli partii komunistycznej), ograniczeniami wolności związków zawodowych, narastającymi ingerencjami cenzury, planowanymi zmianami w organizacji nauki i szkolnictwa, brakiem rzeczywistej wolności sumienia i wyznań religijnych. Memoriał, podpisany przez 59 osób, zawierał także żądanie wolnych wyborów, niezawisłości sądów; podpisali go m.in. S. Amsterdamski, S. Barańczak, A. Drawicz, J. Ficowski, K. Filipowicz, Z. Herbert, S. Kisielewski, L. Kołakowski, M. Król, J. Kuroń, E. Lipiński, J.J. Lipski, A. Michnik, H. Mikołajska, L. Moczulski, J. Olszewski, o. J. Salij, A. Słonimski, J. Stryjkowski, J.J. Szczepański, A. Szczypiorski, W. Szymborska; później dołączono jeszcze kilkadziesiąt innych podpisów, m.in. intelektualistów mieszkających za granicą. "L. 59" nadano dużą rangę w środowiskach emigracyjnych; władze rozpoczęły po opublikowaniu memoriału akcję represyjną wobec sygnatariuszy (m.in. zakaz publikacji, usunięcie utworów ze spisu lektur szkolnych).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama