CHODASIEWICZ Władysław Felicjanowicz

(1886-1939)

poeta i krytyk rosyjski pochodzenia polskiego; debiutował w kręgu symbolizmu, ale w okresie paryskim (po rewolucji 1917 udał się na emigrację) jego poezja konsekwentnie nawiązywała do tradycji rosyjskiej poezji romantycznej, głównie Puszkina (któremu poświęcił kilka prac krytycznych). Przekłady poezji polskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama