OFFERTORIUM

składnik zmiennej części mszy; dawniej psalm z antyfoną, dziś tylko antyfona; od XV w. do monofonicznego śpiewu gregoriańskiego dodawano kompozycje polifoniczne, gł. motety (np. Offertoria per totum annum G.P. Palestriny, Offertoria totius anni M. Zieleńskiego).

Reklama

Powiązane hasła:

PALESTRINA, PROPRIUM MISSAE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama