RASZEWSKI

Zbigniew (1925-92)

teatrolog; w okresie stalinowskim usunięty z Uniw. Poznańskiego, prof. Inst. Sztuki PAN; przez 40 lat red. "Pamiętnika Teatralnego"; do najwybitniejszych jego dzieł naukowych należą: Staroświecczyzna i postęp czasu, Bogusławski, Krótka historia teatru polskiego, Teatr w świecie widowisk, autor interesujących utworów pamiętnikarsko-wspomnieniowych o rozproszonej, postmodernistycznej kompozycji: Pamiętnik gapia. Bydgoszcz jaką pamiętam z lat 1930-1945, Raptularz 1965-1967, Raptularz 1968, Raptularz (całość do 1992).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama