KLUB MYŚLI POLITYCZNEJ "DZIEKANIA"

koalicja opozycyjnych grup polit.; wyłonił się 1988 z przekształcenia istniejącej od 1984 Sekcji Myśli Polskiej; liczył kilkuset członków; gł. zasady ideowe wywodził z katolickiej doktryny społecznej; organizował dyskusje programowe; pierwszym prezesem był Stanisław Stomma, jego odejście w 1989 i powstanie Ruchu Polityki Realnej spowodowało rozłam w KMP "Dziekania".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama