PATRIOTYCZNE STRONNICTWO

obóz reform doby Sejmu Czteroletniego, ugrupowanie bez form organizacyjnych, skupiające postępowych działaczy, zamierzających zreformować ustrój Rzeczypospolitej dla obrony zagrożonej niepodległości kraju; postulowano: zniesienie Rady Nieustającej i powiększenie armii, uniezależnienie od Rosji; prawicę ruchu tworzyła grupa postępowych magnatów z A.K. Czartoryskim, szukająca porozumienia z Prusami, zwalczająca króla; centrum ze S. Małachowskim dążyło do ugody ze Stanisławem Augustem; lewica (Kuźnica Kołłątajowska) liczyła na poparcie mieszczan i ludu warszawskiego; stronnictwo doprowadziło do uchwalenia Konstytucji 3 maja, utworzyło Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej w celu obrony uchwalonych reform i prowadzenia dalszych, także ekonomicznych; po wojnie polsko-rosyjskiej 1792 stronnictwo rozpadło się, zaś jego przywódcy emigrowali.

Reklama

Powiązane hasła:

MORSKI, BOGUSŁAWSKI Wojciech, POTOCKI, ZGROMADZENIE PRZYJACIÓŁ KONSTYTUCJI RZĄDOWEJ, MATUSZEWICZ,

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama