PATRIOTYCZNY RUCH ODRODZENIA NARODOWEGO

PRON

ruch społeczno-polit. utworzony 1982 w miejsce Frontu Jedności Narodu w celu uzyskania szerszego poparcia społecznego dla polityki PZPR i jej sojuszników, utraconego w znacznej mierze po wprowadzeniu stanu wojennego; opierał się na terenowych obywatelskich komitetach ocalenia narodowego; kierowany przez Radę Krajową, której przewodniczył pisarz J. Dobraczyński.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKI ZWIĄZEK KATOLICKO-SPOŁECZNY, PRON, OBYWATELSKIE KOMITETY OCALENIA NARODOWEGO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama