ZGROMADZENIE NARODOWE

nazwa ciał parlamentarnych licznych państw; 1. we Francji Assemblée Nationale, utworzone 1789 przez deputowanych stanu trzeciego do Stanów Generalnych i przekształcone w Konstytuantę; 1871-75 parlament; po II woj. świat. jedna z jego izb; 2. w Niemczech Nationalversammlung - zwołane 1848 we Frankfurcie n. Menem dla uchwalenia konstytucji; 1919-20 w Weimarze, konstytuujące republikę; w Polsce 1922-35 wspólne posiedzenia sejmu i senatu zwołane dla zmiany konstytucji lub wyboru prezydenta; 1989 - dla wyboru prezydenta; od 1990 dla przyjęcia ślubowania prezydenta lub oskarżenia go przed Trybunałem Stanu.

Reklama

Powiązane hasła:

LEDRU-ROLLIN, KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, NUJOMA, LEGISLATYWA, IDRIS I, HERRIOT, SIEYS, POLSKA. HISTORIA. PONOWNE TWORZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO, OKTROJOWANIE KONSTYTUCJI, LEBRUN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama