Wyszukiwarka

Hasła - Państwa Europy (178)

  • NIEZAANGAŻOWANE PAŃSTWA

    ...nieformalne ugrupowanie polit. krajów Azji, Afryki, Ameryki Łac. i Europy, o antykolonialnym i antyimperialnym nastawieniu, prowadzące politykę niezaangażowania,...
  • RADA EUROPY

    Rady Europy (630 osób: 315 parlamentarzystów i 315 zastępców); organami wykonawczymi: Komitet Ministrów i Sekretariat Generalny (ok.1800 osób personelu); po 1989 w prace RE włączone zostały państwa...