abrazja

ścieranie powierzchni wychodni skalnych ipojedynczych okruchów wskutek tarcia iwzajemnych uderzeń osiebie wtrakcie transportu przez wodę płynącą, wiatr lub poruszający się lód lodowcowy. Wzależności od środowiska wyróżnia się a. morską, wiatrową, rzeczną ilodowcową ( egzaracja). A. jest procesem prowadzącym do obniżenia powierzchni terenu, działając jednak na zróżnicowane pod względem budowy geologicznej podłoże może cechować się dużą selektywnością.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama