ANTONIEWICZ-BOŁOZ Jan

ps. Peregrinus (1858-1922)

historyk sztuki i lit.; członek AU, a następnie PAU, współzałoż. Tow. Nauk. we Lwowie; autor prac na temat włoskiej sztuki renesansowej, sztuki pol. XVI-XX w. i lit. romantycznej, m.in. Zur Geschichte des Humanismus und der Renaissance in Polen, Historia, filologia i historia sztuki, Synteza twórczości Leonarda da Vinci.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama