BIBLIOTEKA

(kult. 1)

instytucja mająca na celu gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie księgozbiorów; w skład zbiorów b. wchodzą obecnie: rękopisy, książki, czasopisma, stare druki, ryciny, mapy i plany, muzykalia, mikrofilmy, mikrokarty, fotokopie, nagrania, kasety wideo, płyty kompaktowe.

Reklama

Tabele:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama