ANGOBA

w ceramice polewa ze szlachetnej glinki kładziona na powierzchnię naczynia wykonanego z gliny gorszej jakości; na a. malowano lub ryto wzory; technika znana od starożytności, zwł. na Bliskim Wschodzie, ob. gł. w garncarstwie ludowym.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama