BRYAKSIS

(2. poł. IV w. p.n.e.)

rzeźbiarz gr.; pochodził z Karii, początkowo działał w Atenach, później w Azji Mniejszej; najsłynniejsze dzieło: wizerunek Serapisa dla Serapionu w Memfis (znany z kopii); wykonał część fryzu Amazonomachii na ścianie Mauzoleum w Halikarnasie, rzeźby Zeusa i Apollina z lwami dla Patry (Licja), marmurowy posąg Dionizosa dla Knidos, Apollina Katadorosa w Dafne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama