ALUZYJNIE

SYNONIM: alegorycznie, metaforycznie, książk. ogródkami ♦ między wierszami, książk. implicite, implicytnie

Reklama

ANTONIM: dosłownie, dokładnie, literalnie, niewolniczo, wprost, co do joty, słowo w słowo

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama