ARTYKUŁ

SYNONIM: studium, praca (naukowa), opracowanie, rozprawa, szkic, książk. dysertacja ♦ produkt, towar, wyrób ♦ przetwór

Reklama

ANTONIM: esej, eseistyka, impresje, publicystyka ♦ wypracowanie (szkolne) ♦ półprodukt, półfabrykat ♦ surowiec, materiał

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama