INTERIA.PL - Portal internetowy

Encyklopedia

  
Szukaj
  KATALOG
#bl
  NAZWISKA
#bl
  MIEJSCOWOŚCI
#bl
  MAPY
#bl
  POLSKA
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKABiblioteka Jagiellońska w Krakowie
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
jedna z najstarszych bibliotek polskich; od 1400 zaczęto gromadzić księgozbiory (gł. podręczniki i dzieła klasyków) przy kolegiach Akad. Krakowskiej, z których największym było Collegium Maius; od 1775 na wniosek Komisji Edukacji Narodowej zaczęto scalać zbiory, proces ten zakończono w okresie dyrekcji J.S. Bandtkiego (1811-35); od 1812 udostępniono zbiory dla publiczności; w okresie dyrekcji K. Estreichera B.J. stała się Biblioteką Narodową i funkcję tę pełni do dziś w zakresie piśmiennictwa do 1801. 1940 zbiory B.J. przeniesiono do nowego gmachu (obecnie rozbudowany). B.J. posiada największy w Polsce zbiór inkunabułów i kolekcję rękopisów (m.in. Kodeks Baltazara Behema, De revolutionibus... M. Kopernika); przechowuje się w niej także porzucone w okolicach Wrocławia zbiory dawnej Biblioteki Pruskiej z Berlina.

zobacz również:

Encyklopedię przygotowano przy współpracy z wydawnictwem PINNEX