HAUSA

język z grupy j. sudańskich; posiada wiele cech wspólnych z j. chamito-semickimi; cechy: charakterystyczny akcent muzyczny, pełniący funkcje gramatyczne, brak przypadków, odmiana czasownika za pomocą prefiksów zawierających zaimek osobowy; początki piśmiennictwa w alfabecie arabskim sięgają XI w.; od XIX w. alfabet łaciński oparty o dialekt wschodni kano; j. popularny w Nigerii i Nigrze.

Reklama

Powiązane hasła:

KATSINA, HAUSSA, AFRYKAŃSKIE JĘZYKI, KANO, KANURI, CZADYJSKIE JĘZYKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama