AMBERGER Christoph

(ok. 1500-61)

malarz niem.; przedstawiciel renesansu, m.in. odznaczające się trafną charakterystyką psychologiczną, elegancją, ale też pewną sztywnością portrety cesarza Karola V, książąt, uczonych, patrycjatu miejskiego (Portret Mathiasa Schwarza, Portret dwudziestoletniego Christopha Fuggera), malowidła ścienne i obrazy ołtarzowe (Ołtarz z Madonną wśród muzykujących aniołów w katedrze w Augsburgu).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama