AWINIOŃSKA SZKOŁA

École d'Avignon

określenie twórczości malarskiej artystów, którzy działali w Awinionie w XIV i XV w.; pierwsza szkoła z A. ukształtowała się 1330-80 i była związana z dworem papieskim; gł. przedstawicielami byli malarze wł. S. Martini i Matteo di Giovannetti di Viterbo, którzy skupili wokół siebie miejscowych artystów franc.; druga szkoła z A. rozwijała się od 1440 do pocz. XVI w., reprezentowali ją artyści franc., tworzący pod wpływami sztuki niderlandzkiej i burgundzkiej, np. J. Yverny (Tryptyk z Turynu), E. Quarton (utożsamiany z Mistrzem Piety z Villeneuve-les-Avignon), G. Dombet (witraże w katedrze w Aix-en-Provence), N. Froment (Ołtarz Krzewu Gorejącego); na pocz. XVI w. szkoła z A. straciła swą oryginalność.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama