BARBARI Jacopo de

w Niemczech zw. Jakob Walch (ok. 1440-ok. 1516)

malarz i grafik wł., reprezentant wczesnego renesansu; autor portretów, obrazów o treści rel., martwych natur (Martwa natura z kuropatwą i żelaznymi rękawiczkami - jedna z najwcześniejszych martwych natur w malarstwie nowożytnym), miedziorytówdrzeworytów (drzeworytniczym widokiem Wenecji stworzył nowy, naśladowany później typ weduty miejskiej); oddziałał m.in. na twórczość A. Dürera.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama