BEHAM Hans Sebald

(1500-1550)

brat Bartela, uczeń Dürera; malarz i grafik niem, przedstawiciel renesansu; działał w Norymberdze, skąd (podobnie jak brat) został 1525 wypędzony za herezję, potem w Ingolstadt, Aschaffenburgu, Monachium i Frankfurcie n. Menem; tworzył miedzioryty, drzeworyty, projekty witraży, wzory ornamentów dla rzemiosła artyst; gł. dzieła: malowidło na blacie stołu ze scenami wiejskimi i miniatury do 2 modlitewników dla kardynała Albrechta Brandenburskiego, drzeworyty Upadek papiestwaOblężenie Wiednia przez Turków, ilustracje do Starego Testamentu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama