BEUYS Joseph

(1921-86)

Reklama

niemiecki rzeźbiarz, malarz, twórca happeningów, teoretyk sztuki; od lat 50. prowokacyjne akcje mające na celu zmianę tradycyjnych poglądów odbiorców na sztukę (happeningi, environments, instalacje, manifesty); jego zdaniem sztuka powinna pełnić rolę terapeutyczną w społeczeństwie zniewolonym przez technikę i konsumpcję; 1981 przesłał wiele swych prac do Muzeum Sztuki w Łodzi.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama