ARSENAŁ 55

potoczna nazwa Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki, zorganizowanej 1955 w w-wskim Arsenale, w ramach V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów; miała być propagandową imprezą pod hasłem "przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi" a stała się manifestacją buntu młodych artystów przeciwko narzuconym doktrynom socrealizmu i jednym z pierwszych przejawów "odwilży" po okresie stalinowskim; wystawiali m.in. P. Brykalski, I. Celnikier, W. Cwenarski, J. Ćwiertnia, J. Dziędziora, W. Kunz, J. Lebenstein, T. Pągowska, A. Smolana, J. Sempoliński, J. Sienicki, A. Wróblewski.

Reklama

Podobne hasła:

  • TYKOCIN, miasto w , nad Narwią...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama