BIBLIOTHECA APOSTOLICA VATICANA

Biblioteka Watykańska w Rzymie

założona w IV w. i kilkakrotnie zmieniająca siedzibę (Rzym, Lateran, Awinion); od XV w. w Pałacu Watykańskim; obsługuje instytucje kośc. i naukowe; zawiera obszerną kolekcję rękopisów i autografów (łącznie ponad 160 tys. jednostek bibliotecznych), 8 tys. inkunabułów, ok. 100 tys. grafik; zbiory Borghesów, Barberinich, Chigich, Rossich i in.; wydaje własne katalogi zbiorów specjalnych; przy BVA działają 3 muzea; ogółem BVA liczy ok. 1,3 mln jednostek bibliotecznych (1990).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama