DRÔLERIE

motyw dekoracyjny na marginesach i w inicjałach średniowiecznych rękopisów iluminowanych; występował też w rzeźbie (portale i głowice kolumn) i snycerstwie - w postaci małych scenek figuralnych lub animalistycznych, nacechowanych humorem, fantazją, groteskową deformacją; d. występowały też w renesansie we freskach i grafice, w baroku połączyły się z groteską.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama