BROKOF Ferdinand Maximilian

także Brokoff, Brokov, Prokof (1688-1731)

syn Jana, rzeźbiarz czeski, przedstawiciel późnego baroku; tworzył realistyczne rzeźby pełne ekspresji i dynamiki, m.in. grupy rzeźbiarskie na moście Karola w Pradze (św. Jan z Mathy, św. Feliks de Valois i Iwan pustelnik); we Wrocławiu ozdobił kaplicę J.J. Wolfa w kośc. św. Elżbiety i kaplicę Elektorską w katedrze; jego dziełem jest ołtarz gł. w kośc. Karola Boromeusza w Wiedniu oraz posągi w kośc. cysterskim w Krzeszowie.

Reklama

Powiązane hasła:

CZESKA SZTUKA, BROKOV Ferdinand Maximilian, BROKOFF Ferdinand Maximilian, PROKOF

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama